мигновен

мигновен
прил. - моментен, моментален, кратковременен, краткосрочен, краткотраен, кратък, ефимерен, минутен, временен, къс, преходен, нетраен
прил. - бърз, незабавен, светкавичен
прил. - неочакван, ненадеен, внезапен
прил. - неотложен, непосредствен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МГНОВЕННЫЙ — модуль упругости, определённый в момент приложения нагрузки (Болгарский язык; Български) мигновен модул на еластичност (Чешский язык; Čeština) okamžitý modul pružnosti (Немецкий язык; Deutsch) Kurzzeit Elastizitätsmodul (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

  • инстантен — (лат. instans) моментален, мигновен, ненадеен …   Macedonian dictionary

  • моментален — (лат. momentaneus) 1. ненадеен, неочекуван, мигновен 2. мимолетен, брз …   Macedonian dictionary

  • бръз — прил. бърз, чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • бърз — прил. чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • внезапен — прил. ненадеен, неочакван, изневиделица, непредвиден, спонтанен, бърз, мигновен, стремителен, светкавичен, немедлен прил. прибързан, стремглав прил. направен без предупреждение, необмислен, неподготвен прил. изненадващ …   Български синонимен речник

  • временен — прил. привременен, кратковременен, кратък, краткотраен, скоротечен, скоропреходен, нетраен, мимолетен, тленен, мигновен, моментен, ефимерен прил. преходен, непостоянен, конюнктурен прил. импровизиран, нахвърлян …   Български синонимен речник

  • гръмотевичен — прил. мълниеносен, гръмоносен, поразителен прил. внезапен, мигновен, непредвиден, ненадеен, неочакван, светкавичен …   Български синонимен речник

  • ефимерен — прил. преходен, кратковременен, временен, мигновен, кратък, еднодневен, къс, минутен, нетраен, мимолетен, недълготраен, тленен, скоропреходен, бързопреходен, краткотраен прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен, схематичен …   Български синонимен речник

  • кратковременен — прил. кратък, краткотраен, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, краткосрочен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”